Тържишки манастир Св. Илия - отпредИзглед от Tържишкия манастир Св. ИлияВход на Тържишкия манастир Св. ИлияДворът на Тържишкия манатир Св. Илия
 
Местоположение

Село Струпец
Тържишки манастир
За контакти

За вас

Езикова версия

Bulgarian version    English version


Downloads
Струпешка могила - разкази и легендиСведенияПрез 1985 година при при изграждането на телевизионния ретранслатор в местността, се прави път до билото на могилата, където се очертават основите на сградите от крепостта „Виноградец”. Тук е ималко много сгради и църкви. Имало е чешма за вода от водохранилище. Преданието говори, че има закопани седем товара Злато, това са седем натоварени катъра пот 140кг, мястото на съкровишето е на „1 куршум разтояние изтреля от езерото на изток.” Друга забележителност на струпешката могила е местността „Кошутин камък”.

» начало

Ситлина чешмаЛегенда разказва:
Живели си тракииски племена мирно по своите села и махали, радвали се на обилните богатства с които ги дарила природата и пеели весели песни в прослава на времената. Но дошли римляните и ги поробили. Построили крепост на върха на Струпешката могила. Оградили цялото поле с каменен зид, От тази крепост наблюдавали 20 села, обхождали ги и събирали богатствата им. Ограбеното криели в подземие под крепостта. Изходът от едната страна биз затворен с железна врата и записан с камъни.
Не им стигнали ограбените богатства, но започнали да взимат и най-хубавото на тракииците – техните красиви девойки.

Легендата разказва как Римски воиник харесал най-хубавата и лична девойа на селото. Нейното име било Ситла. Римлянина много искал да спечели любовта на Ситла, но тя си имала либе, любовта й била несломима. Единствената надежда в него била да хване, отвлече и направи либето й роб, да го прати в гладиаторските борби и там да го погуби. След време, тя щяла да го забрави и по такъв начин да откликне на любовта на римлянина,

Било летен месец. Слънцето прежуряло околната зеленина и водата на езерото, в подножието на могилата притихнали в очакване на радостните песни на младите девойки тракиики. Във вечерна прохлада те берели късни летни цветя. Тези цветя потапяли във водата и вече оросените цвята поднасяли на младите момци. В смях и радост минавали чудните летни вечери. Езерната вода, чиста като сълза, приемала радостите и щастието и ги разнасяла надолу по пътя на клокочестия поток към р. Искър.
Когато нощта спотайвала дневния шум, младите по двойки, хванати за ръце отивалид а споделят сърдечен изблик в близките шубраки. Повела либето си и Ситла към долния край на езерото. Презкочила като кошута потока, обхваната в сияйна усмивка, с протегнати ръце за да приеме в обятията си любимия. Усмивката й рязко застинала, чували се само отдалечаващи се тежки стъпки на гора и нищо друго.
Затъгувала момата за своето либе, залиняла. Всяка вечер тя идвала на езерото и в вюти клетви по него хвърляла камъни, искала да го затрупа. Мимали години, езерото все повече и повече се запълвало, но изворът не спресъхвал. Водата била нужна на римляните, стаената омраза в сърцето на Ситла срещу тях, я накарало да се хвърли и да затули извора на езерото с тялото си.
В една ясна вечер, когато луната се оглеждала във водата на езерото, Ситла се хвърлила в дълбините му и повече не излязла от там. Престанало да блика от извора бистрата като сълза вода, постепенно малкото вода от езерото била затрупана, а хората се изселили на друго място.
Дошли нови племена по тези места, изгонили римляните. Един техен отряд конници пристигнал в подножието на могилата, спрели за почивка близо до някогашното езеро, разседлали уморените и зажаднели коне. Освободените животни се спуснали към някогашното езеро и започнали да ровят с крака. Ровили те, ровили, докато бликнала бистра вода. Поверето гласи, че Ситла разбрала, че те са отмъстили за нейната погубена любов и пуснала водата на езерото. Потекла отново по сколна езерната вода, носела тя сълзите на любовта, бликнали от очите на Ситла.
Хората построили чешма в няколко чучура наречена „Ситлина чешма”. До нея е пострена и ловна хижа.
И сега там идват туристи, мирни пътници за да отулят жажда, а местните овчари им разказват за голямата любов на тракийската девойка Ситла.

» начало

Кошутин камък„Било през 14 и 15 век, турците запалили много села в тази част и с. Струпец. Хванали и избили семейството на най личната девойка на име Кошута. С помоща на единия си брат тя побягнала и се скрила в западната част на струпешката могила. За нещастие турската потеря ги открила, убила брат й, а нея искали да я потурчят. Тя побягнала, стигнала голям и висок камък, хвърлила се от него и загинала, но вярата си не дала. Признателните потомци нарекли в чест на нейния героичен подвиг местността „Кошутин камък.”.

Из летописните страници на историята четем, че името на село Струпец съществува от древни времена и е от името на владетеля на Римската крепост „Виноград” и върха на Струпешката могила – „Струпен”. Името остава непроменено през всички времена на развитие на селото.

» начало